Αρχική

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών!

Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική που διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Στους στόχους του ΠΜΣ συγκαταλέγονται η εξειδίκευση αποφοίτων μηχανικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας στον τομέα της ανάλυσης και του σχεδιασμού των δομικών έργων. Επίσης η προαγωγή της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της υπολογιστικής μηχανικής και η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού με την εις βάθος κατάρτιση των επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.