Προχωρημένα μαθηματικά για μηχανικούς

ΚωδικόςΜάθημαΚαθηγητήςECTSΏρες/Εβδομάδα
A1Προχωρημένα μαθηματικά για μηχανικούς Γεώργιος Χατζαράκης52

Ακολουθίες πραγματικών αριθμών, κριτήρια συγκλίσεως. Σειρές πραγματικών αριθμών, κριτήρια συγκλίσεως. Πραγματικές συναρτήσεις. Τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Υπερβολικές συναρτήσεις. Συνεχείς συναρτήσεις. Παράγωγος συναρτήσεως. Βασικά θεωρήματα. Σειρές Fourier, Μετασχηματισμός Fourier. Προβλήματα Συνοριακών Τιμών. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις. Ταξινόμηση Εξισώσεων 2ης Τάξης. Η Εξίσωση Laplace. Προβλήματα Συνοριακών Τιμών Dirichlet και Neumann. H Μέθοδος Χωρισμού των Μεταβλητών σε Καρτεσιανές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Εξισώσεις Διαφορών και εφαρμογές αυτών.