Υπολογιστική Θραυστομηχανική

ΚωδικόςΜάθημαΚαθηγητήςECTSΏρες/Εβδομάδα
A6Υπολογιστική ΘραυστομηχανικήΠαναγιώτης Γ. Αστερής52

Eισαγωγή – Υπενθυμίσεις θεωρίας διανυσματικής ανάλυσης, τανυστών και διαφορικής γεωμετρίας (Differential Geometry). Καμπυλόγραμμες συντεταγμένες (curvilinear coordinates) και Κυλινδρικές Συντεταγμένες (Cylindrical Coordinates). Καμπυλότητες επιφανειών, ολική καμπυλότητας Gauss (total Gaussian curvature) K και συνθήκες εξασφάλισης του κλειστού των επιφανειών. Κλασσικά κριτήρια αστοχίας υλικών (Von Mises, Tresca, Mohr-Coulomb, Druger-Prager). Κριτήρια αστοχίας ανισότροπων ψαθυρών υλικών. Διατύπωση των κριτηρίων αστοχίας μέσω τανυστών (cubic tensor polynomial). Εφαρμογές σε χαρακτηριστικά δομικά υλικά.