Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική

ΚωδικόςΜάθημαΚαθηγητήςECTSΏρες/Εβδομάδα
Β2Υπολογιστική Γεωτεχνική ΜηχανικήΑχιλλέας Παπαδημητρίου52

Εκτίμηση συμπεριφοράς θεμελιώσεων (καθίζηση, διαφορική καθίζηση κ.λπ.). Αντιστηρίξεις βαθειών εκσκαφών σε αστικό περιβάλλον και επιρροή στις παρακείμενες κατασκευές. Συμπεριφορά της θεμελίωσης γεφυρών σε σεισμική επιφόρτιση. Η σημασία της Τεχνικής Γεωλογίας στον σχεδιασμό των Δομοστατικών Έργων. Βελτίωση της ευστάθειας φυσικών πρανών και ορυγμάτων με πασσαλοτοιχίες. Περιγραφή και εφαρμογή (μέσω αναλυτικών μεθόδων) των απαιτήσεων των προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωκώδικα 7, για την ενίσχυση ευστάθειας πρανών και τον σχεδιασμό πασσαλοτοίχων.