Προσομοίωση και σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

ΚωδικόςΜάθημαΚαθηγητήςECTSΏρες/Εβδομάδα
A2Προσομοίωση και σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Μανόλης Βουγιούκας52

Η λογική του σχεδιασμού κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΟΣ) έναντι σεισμικών δράσεων. Η εξέλιξη των Κανονισμών στην Ελλάδα και διεθνώς, από τη μέθοδο των επιτρεπομένων τάσεων (1960), στον σχεδιασμό έναντι οριακής αντοχής (1995, 2000) έως τον σχεδιασμό έναντι επιτελεστικότητας (ATC-40, FEMΑ 440 και ΚΑΝΕΠΕ). Ανελαστική συμπεριφορά κτιρίων ΟΣ. Η έννοια της πλαστιμότητας και του συντελεστή συμπεριφοράς. Σχεδιασμός για ελεγχόμενη βλάβη με εφαρμογή ικανοτικών ελέγχων, με ΕΑΚ2000 και Ευρωκώδικα 8. Μη γραμμική απόκριση σε σεισμική διέγερση. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμός κατασκευών ΟΣ. Στόχοι ανασχεδιασμού. Η λογική της επεμβάσεως – κατηγορίες και κριτήρια επεμβάσεως. Συνεισφορά της τοιχοπλήρωσης στη δυσκαμψία και εγκάρσια αντοχή του δομήματος. Παθολογία και βλάβες σε κατασκευές από ΟΣ σε πρόσφατους και παλαιότερους σεισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.