Ανάλυση και προσομοίωση δομικών κατασκευών με πεπερασμένα στοιχεία

ΚωδικόςΜάθημαΚαθηγητήςECTSΏρες/Εβδομάδα
A5Ανάλυση και προσομοίωση δομικών κατασκευών με πεπερασμένα στοιχείαΒαγγέλης Πλεύρης52

Ενεργειακά θεωρήματα. Αρχή Δυνατών Έργων. Αρχή Στάσιμης Ολικής Δυναμικής Ενέργειας. Μέθοδοι Rayleigh – Ritz, Galerkin. Γενική διατύπωση του μητρώου στιβαρότητας πεπερασμένου στοιχείου. Συναρτήσεις σχήματος ραβδωτού στοιχείου στο επίπεδο και στον χώρο. Μόρφωση μητρώου στιβαρότητας στοιχείου επίπεδης έντασης και επίπεδης παραμόρφωσης. Τριγωνικά και ορθογωνικά πεπερασμένα στοιχεία. Ισοπαραμετρικά στοιχεία. Συναρτήσεις σχήματος, μετασχηματισμοί συστημάτων συντεταγμένων, αριθμητική ολοκλήρωση. Τετραπλευρικά στοιχεία επίπεδης έντασης και επίπεδης παραμόρφωσης, αξονοσυμμετρικά στοιχεία. Χωρικά εξαεδρικά και τετραεδρικά ισοπαραμετρικά στοιχεία. Κριτήρια επιλογής των συναρτήσεων σχήματος, έλεγχος συρραφής. Κανόνες διακριτοποίησης. Έλεγχος ακρίβειας αποτελεσμάτων, προϋποθέσεις σύγκλισης, έλεγχος σφαλμάτων. Προγραμματισμός της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εφαρμογές στην ανάλυση τοιχείων, φραγμάτων και κτηρίων σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό. Προσομοίωση μεγάλων τεχνικών έργων με εμπορικά προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων.