Βέλτιστος Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών

ΚωδικόςΜάθημαΚαθηγητήςECTSΏρες/Εβδομάδα
Β4Βέλτιστος Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Δημήτριος Γιοβάνης52

Βασικές έννοιες βελτιστοποίησης. Προβλήματα βέλτιστης διαστασιολόγησης, βέλτιστου σχήματος, βέλτιστης τοπολογίας ραβδωτών και επιφανειακών κατασκευών. Μεταβλητές σχεδιασμού, κριτήρια βέλτιστου σχεδιασμού, περιορισμοί. Συνεχή προβλήματα. Μέθοδοι μαθηματικού προγραμματισμού. Μαθηματική διατύπωση. Γραμμικός προγραμματισμός, μέθοδος Simplex- άλλες μέθοδοι. Μη-Γραμμικός προγραμματισμός. Προσεγγιστικές μέθοδοι επίλυσης μη-γραμμικών προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού – αριθμητικές μέθοδοι. Αρχή Δυϊσμού. Εφαρμογές με χρήση έτοιμων υποπρογραμμάτων. Ανάλυση ευαισθησίας, προσεγγιστικές μέθοδοι. Ακρίβεια και αξιοπιστία μεθόδων ανάλυσης ευαισθησίας. Ανάλυση ευαισθησίας ραβδωτών και επιφανειακών φορέων που αναλύονται με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Άμεση μέθοδος υπολογισμού ευαισθησιών. Συζυγής μέθοδος σχήματος. Εφαρμογές με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων NASTRAN. Διακριτά προβλήματα βελτιστοποίησης. Γενετικοί αλγόριθμοι – εξελικτικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης. Εφαρμογές σε προβλήματα δομοστατικής και προβλήματα αντισεισμικού σχεδιασμού και σεισμικής μηχανικής.