Πιθανοτική Ανάλυση και Ανάλυση Aξιοπιστίας Kατασκευών

ΚωδικόςΜάθημαΚαθηγητήςECTSΏρες/Εβδομάδα
A3Πιθανοτική Ανάλυση και Ανάλυση Aξιοπιστίας Kατασκευών Βησσαρίων Παπαδόπουλος52

διαδικασίες: Περιγραφή στοχαστικών διαδκασιών, στάσιμες στοχαστικές διαδικασίες, δειγματοληψία και εργοδικότητα, ανάλυση στο πεδίο των συχνοτήτων, στοχαστικών διαδικασιών. Προσομοίωση Στοχαστικών Πεδίων Μορφοποίηση και επίλυση του στοχαστικού προβλήματος – Ανάλυση αξιοπιστίας: Προσομοιώσεις MonteCarlο, Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία. Σχεδιασμός κατασκευών με πιθανοτικά κριτήρια και κρητίρια αξιοπιστίας. Εφαρμογές σε πλαισιακές κατασκευές.