Προσομοίωση μνημειακών και ιστορικών κατασκευών

ΚωδικόςΜάθημαΚαθηγητήςECTSΏρες/Εβδομάδα
Β5Προσομοίωση μνημειακών και ιστορικών κατασκευώνΠαναγιώτης Γ. Αστερής52

Ιστορική εξέλιξη των κατασκευών. Χαρακτηριστικοί τύποι φορέων ιστορικών κατασκευών και βασικές αρχές λειτουργίας τους. Μηχανική της Τοιχοποιίας. Μέθοδοι προσομοίωσης δομικών συστημάτων. Μέθοδοι ανάλυσης (προσεγγιστικές μέθοδοι, ανάλυση επίπεδων φορέων, μέθοδος των πεσσών, θεωρία του τόξου). Μάκρο και μίκρο προσομοίωση (Macro and micro- modeling) φορέων. Μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method). Ισοπαραμετρικά στοιχεία. Συναρτήσεις σχήματος. Ανισότροπο τετραπλευρικό πεπερασμένο στοιχείο. Η Μέθοδος των διακριτών στοιχείων (Distinct Element Method). Δείκτες τρωτότητας (Damage indices) και πιθανοτική εκτίμηση αυτών μέσω καμπυλών τρωτότητας (Fragility Curves). Εκτίμηση τρωτότητας πραγματικών ιστορικών κατασκευών. Φιλοσοφία της διατήρησης, επισκευές-ενισχύσεις σε μνημεία και ιστορικά κτίρια. Ευρωκώδικες και άλλοι διεθνείς κανονισμοί (Venice Charters). Χρήση λογισμικού για την ανάλυση ιστορικών κατασκευών. Εφαρμογές – παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων.