Ειδικά θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών

ΚωδικόςΜάθημαΚαθηγητήςECTSΏρες/Εβδομάδα
B1Ειδικά θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών Παναγιώτης Τσόπελας52

Χαρακτηριστικά συστήματα ανάληψης οριζόντιων δράσεων σε δομικές κατασκευές. Ελαστική και ανελαστική ανάλυση κατασκευών και η επίδραση της μεταβολής της γεωμετρίας του φορέα στη συμπεριφορά κατασκευών (P-Δ effects). Πλαστιμότητα υλικών σε μονοτονική και ανακυκλιζόμενη ένταση. Η έννοια του συντελεστή συμπεριφοράς. Η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών στην απόκριση κατασκευών. Μηχανισμοί κατάρρευσης και η σημασία του ικανοτικού σχεδιασμού. Μαλακά και σκληρά εδάφη και η επίδρασή τους στην απόκριση των κατασκευών.