Διδακτικό Προσωπικό

Η επίβλεψη των μεταπτυχιακών εργασιών και η διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική καθώς και σειρά διαλέξεων στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν από τους παρακάτω Kαθηγητές/Eρευνητές:

Παναγιώτης Γ. Αστερής :


Παναγιώτης Γ. Αστερής

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών, Υπολογιστική Μηχανική, Πεπερασμένα Στοιχεία, Κατασκευές από Τοιχοποιία, Θραυστομηχανική, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

Μανόλης Βουγιούκας :


Μανόλης Βουγιούκας

Λέκτορας, Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σχεδιασμός κατασκευών από ξύλο, αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφισταμένων κατασκευών, δομικά υλικά επισκευών-ενισχύσεων, επισκευές ενισχύσεις και ανασχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Δημήτριος Γιοβάνης :


Δημήτριος Γιοβάνης

Μετα-διδακτορικός ερευνητής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Υπολογιστική  Μηχανική, Στοχαστική ανάλυση κατασκευών, Προσομοίωση στοχαστικών διαδικασιών, Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, Αριθμητική ανάλυση, Ανάλυση αξιοπιστίας κατασκευών, metamodels

Liborio Cavaleri :


Liborio Cavaleri

Kαθηγητής, Τμήμα Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali του Università degli Studi di Palermo

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δυναμική των Κατασκευών, Κατασκευές από Τοιχοποιία

Christis Chrysostomou :


Christis Chrysostomou

Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δυναμική των Κατασκευών, Αντισεισμικός Σχεδιασμός, Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών, Αντισεισμική Προστασία Μνημείων, Υπολογιστική Μηχανική

Demetrios Cotsovos :


Demetrios Cotsovos

Lecturer in Structural Engineering, Institute of Infrastructure and Environment, School of Energy, Geoscience, Infrastructure & Society, Heriot-Watt University

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Υπολογιστική & πειραματική μηχανική, Σεισμική μηχανική, Πεπερασμένα Στοιχεία, Ωπλισμένο Σκυροδεμα, ινοπλισμένο σκυρόδεμα, ανάπτυξη μεθόδων αποτίμησης και ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών, αποκριση φορέων υπο την δραση φορτίων  κρούσης και έκρηξης

Χρήστος Δήμου :


Χρήστος Δήμου

Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΕΗ Α.Ε. Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Βέλτιστος Σχεδιασμός Κατασκευών, Ανάλυση Αξιοπιστίας Συστημάτων, Στοχαστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών, Πλαστική ανάλυση, Υστέρηση, Ταυτοποίηση συστημάτων, Εξελικτικές Στοχαστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Αχιλλέας Παπαδημητρίου :


Αχιλλέας Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Καταστατικοί νόμοι γεωϋλικών, Υπολογιστικές μεθόδοι γεωμηχανικής, Σεισμική απόκριση εδάφους, Βελτιώσεις εδαφών, Μικρο-ζωνικές μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας (ευφυής χρήση GIS), Ρευστοποίηση (πρόβλεψη, προσομοίωση, αποτροπή)

Βησσαρίων Παπαδόπουλος :


Βησσαρίων Παπαδόπουλος

Επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Υπολογιστική Δομική Μηχανική, Στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών κατασκευών με πεπερασμένα στοιχεία, Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών με πιθανοτικά κριτήρια, Ανάλυση αξιοπιστίας και ανάλυση τρωτότητας κατασκευών

Αγγελική Παπαλού :


Αγγελική Παπαλού

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αντισεισμική προστασία κατασκευών, Δομικός έλεγχος κατασκευών με μη συμβατικές μεθόδους (structural control), Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών (health monitoring), Προστασία και αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών και μνημείων, Αλληλεπίδραση ανωδομής-εδάφους, Υπολογιστική μηχανική, Σχεδιασμός και ανάλυση κατασκευών

Βαγγέλης Πλεύρης :


Βαγγέλης Πλεύρης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Υπολογιστική μηχανική, Σεισμική μηχανική, Πεπερασμένα Στοιχεία, Βελτιστοποίηση κατασκευών, Ανάλυση αξιοπιστίας κατασκευών, Νευρωνικά Δίκτυα

Panayiotis Roussis :


Panayiotis Roussis

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δυναμική των κατασκευών και σεισμική μηχανική, σεισμική μόνωση και απόσβεση ενέργειας, δυναμική ανάλυση άκαμπτων σωμάτων, πειραματική διερεύνηση σε σεισμικό προσομοιωτήρα, εμβιομηχανική με έμφαση στην καρδιαγγειακή μηχανική.

Δημήτριος Σοφιανόπουλος :


Δημήτριος Σοφιανόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: μη γραμμική στατική και δυναμική ευστάθεια, θεωρία καταστροφών, κινούμενα φορτία, νέες τεχνολογίες στον αντισεισμικό σχεδιασμό, θερμοκηπιακές κατασκευές, θεωρία διακλαδώσεων-διανυσματικά πεδία, ανελαστική ανάλυση χαλύβδινων θόλων, διαδραστική διδασκαλία, με έμφαση στις χαλύβδινες κατασκευές.

Κωνσταντίνος Σπυράκος :


Κωνσταντίνος Σπυράκος

Καθηγητής, Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών, αξιολόγηση της συμπεριφοράς υφιστάμενων κατασκευών με αναλυτικές και πειραματικές μεθόδους, επεμβάσεις για την ενίσχυση και επισκευή των κατασκευών, σεισμική αλληλεπίδραση κατασκευής- εδάφους καθώς και εκτίμηση σεισμικού κινδύνου

Παναγιώτης Τσόπελας :


Παναγιώτης Τσόπελας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Αντοχής των Υλικών, Τομέας Μηχανικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δυναμική των Κατασκευών, Σεισμική Μηχανική-Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών, Σεισμική Μόνωση, Συστήματα απόσβεσης ενέργειας, Δομική Μηχανική

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης :


Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

Επίκουρος Καθηγητής, Department of Civil Engineering, Gediz University, Izmir, Turkey

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών, Πλαστική ανάλυση, Υστέρηση, Ταυτοποίηση συστημάτων, Δυναμικά Συστήματα, Μεταευρετικοί αλγόριθμοι, Βελτιστοποίηση

Γεώργιος Χατζαράκης :


Γεώργιος Χατζαράκης

Καθηγητής, Τμήμα Εκπ/κών Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Εκπ/κών Ηλεκτρονικών Μηχ/κών, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ποιοτική συμπεριφορά λύσεων σε διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ανάλυση, Ακολουθίες, Σειρές, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία, Μικροκύματα, Τηλεπικοινωνίες