Γραμματεία

Για οποιαδήποτε  πληροφορία σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία αυτού στην διεύθυνση secretariat.acse@aspete.gr ή με τον διευθυντή του ΠΜΣ κ. Παναγιώτη Γ. Αστερή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στις διευθύνσεις panagiotisasteris@gmail.com , asteris@aspete.gr ή στα τηλέφωνα 210 2896 922 ή 6945 595776.