Δημοσιεύσεις

Κατάλογος δημοσιεύσεων με συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική.

[Με έντονη (bold) γραφή τα ονόματα των μεταπτυχιακών φοιτητών]

2015-2016

 • Asteris, P.G., Tsaris, A.K., Cavaleri, L., Repapis, C.C., Papalou, A., Di Trapani, F., Karypidis, D.F. (2016). Prediction of the fundamental period of infilled rc frame structures using artificial neural networks, Computational Intelligence and Neuroscience, 2016, 5104907.
 • Cavaleri, L. Chatzarakis, G.E., Di Trapani, F., Douvika, M.G., Foskolos, F.M., Fotos, Α., Giovanis, D.G., Karypidis, D.F., Livieratos, S., Roinos, K., Tsaris, A.K., Vaxevanidis, N.M., Vougioukas, E., Asteris, P.G. (2016). Surface Roughness Prediction of Electro-discharge Machined Components Using Artificial Neural Networks, 5th International Conference on Integrity, Reliability and Failure, Faculty of Engineering / U. Porto, 24-28 July 2016.
 • Moropoulou, A., Apostolopoulou, M., Moundoulas, P., Aggelakopolulou, E., Siouta, L., Bakolas, A., Douvika, M., Karakitsios, P., Asteris, P.G. (2016). The role of restoration mortars in the earthquake protection of the kaisariani monastery, ECCOMAS Congress 2016, VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 5 – 10 JUNE 2016, Crete Island, Greece.
 • Asteris, P.G., Douvika, M., Karakitsios, P., Moundoulas, P., Apostolopoulou, M., Moropoulou, A. (2016). A Stochastic Computational Framework for the Seismic Assessment of Monumental Masonry Structures, Proc. of the 5th International Conference on Integrity, Reliability and Failure, Faculty of Engineering / U. Porto, 24-28 July 2016.
 • Douvika, M.G., Mitroka, A., Roinos, K., Kolovos, K.G., Asteris, P.G. (2016). Prediction of Self-Compacting Concrete Compressive Strength using Artificial Neural Networks (in greek), Panhellenic Conference on Concrete Structures, Thessaloniki, Greece.
 • Foskolos, F.M., Fotos, A., Tsaris, A.K., Asteris, P.G. (2016). Effect of Infill Walls on the Fundamental Period of RC Framed Structures (in greek), Panhellenic Conference on Concrete Structures, Thessaloniki, Greece.
 • Douvika, M.G., Apostolopoulou, M., Moropoulou, A., Asteris, P.G. (2016). Seismic Vulnerability Assessment of Monumental Masonry Structures (in greek), Panhellenic Conference on Concrete Structures, Thessaloniki, Greece.
 • Asteris, P.G., Repapis, C.C., Tsaris, A.K., Di Trapani, F., Cavaleri, L. (2016). Parameters affecting the fundamental period of infilled RC frame structures, Earthquake and Structures, 9 (5), pp. 999-1028.
 • Asteris, P.G., Cavaleri, L., Di Trapani, F., Tsaris, A.K. (2016). Numerical modelling of out-of-plane response of infilled frames: State of the art and future challenges for the equivalent strut macromodels, Engineering Structures, in press.
 • Asteris, P.G., Kolovos, K.G., Douvika, G.M., Roinos, K. (2016). Prediction of Self-Compacting Concrete Strength Using Artificial Neural Networks, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 
  DOI: 10.1080/19648189.2016.1246693.
 • Asteris, P.G., Douvika, M.G., Skentou, A.D., Apostolopouloou, M., Moropoulou, A. (2017). MODELING & SEISMIC ASSESSMENT OF MASONRY HISTORICAL STRUCTURES, Proc. of  the 7th International Conference on Mechanics and Materials in Design, Albufeira (Algarve)/Portugal, 11-15 June 2017.